28 Οκτ 2016

28η ΟκτωβρίουΟ εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου παρουσιάστηκε στα νήπια σαν µια κατάσταση προβληµατισµού, η οποία τα κινητοποιήσε να τη βιώσουν και να την οργανώσουν µε τη βοήθεια πολλών και διαφορετικών κινητικών και νοητικών χειρισµών και να γίνονται αργότερα οι συνειδητοί συνεχιστές της κληρονοµιάς που τους παραδόθηκε.