3 Νοε 2016

Γωνιά ΥπολογιστήΟ Υπολογιστής ήρθε στη σχολική ζωή του αναδεικνύοντας τη λειτουργική παιδαγωγική του αξία ως πολλαπλο εργαλείο δουλειάς, και την προοπτική, τη δυνατότητα της προσχολικής εκπαίδευσης να σταθεί επί ίσοις όροις στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις στον υπόλοιπο εκπαιδευτικό χώρο.  Με µια σωστή πρώτη επαφή των νέων τεχνολογιών και της προσχολικής εκπαίδευσης κερδίζουµε πολύτιµο µαθησιακό χρόνο και µια θετική µετέπειτα στάση και πορεία των µαθητών.
 Ο Υπολογιστής είναι εκεί µέσα στο σχολείο , σε µια γωνιά εργασίας σαν όλες τις άλλες. Τα παιδιά τον επιλέγουν ελεύθερα σε καθηµερινή βάση όπως ακριβώς επιλέγουν και όλες τις άλλες γωνιές εργασίας που υπάρχουν στο χώρο.
Δοκιµάζουν τα εργαλεία στις γραφικές εφαρµογές, που εύκολα τα εντυπωσιάζουν.


Ανακαλύπτουν νέες προσεγγίσεις, δοκιµάζουν, πετυχαίνουν, µπερδεύονται, ζητούν
βοήθεια από τον διπλανό τους ή από τον εκπαιδευτικό χωρίς να απογοητεύονται χωρίς να παραιτούνται από τον τελικό στόχο. Χαίρονται την όλη διαδικασία χαίρονται και το αποτέλεσµα όποτε κι αν έρθει αυτό, όποια µορφή κι αν έχει ατοµική ή οµαδική. Και αυτό  είναι το κέρδος :  

Μαθησιακές διαδικασίες που να έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη
χαρά του παιδιού. Στόχος µας δεν είναι µόνο η γνώση αλλά η δηµιουργική και συνάµα χαρούµενη πορεία για την ανακάλυψή της