25 Οκτ 2016

Γεωμετρικά Σχήματα
Θυμηθήκαμε τα σχήματα, μάθαμε νέους όρους και εμπνευστήκαμε από αυτούς σε ελέυθερες  δημιουργίες!