21 Σεπ 2016

Συναισθήματα


Η ελευθερία της έκφρασης των συναισθημάτων και οι συνεχείς συζητήσεις γι’ αυτά, είναι τα πρώτα σκαλοπάτια για την κατανόηση, τον έλεγχο και τη διαχείρισή τους, ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών.